Homepage | Novinky & tiskové zprávy | Fotogalerie | Sitemap | english | facebook

Design &
architecture

„... od počátku je zřejmé, že dům bude vnímán nejvíce z pražské magistrály, z auta a v pohybu … vzniká tak nová dynamická, klouzající uliční čára – linie sledující táhlý oblouk silnice při výjezdu z centra Prahy ... v protáhlé čočce mezi dalším obloukem magistrály a fasádou jsme navrhli zelenou oázu, chráněnou monumentální skleněnou protihlukovou stěnou ...  podobně jsme přistupovali při návrhu parkového nádvoří, které prostupuje přes vodní plochu do vzdušné haly ... všude je spousta světla … střecha západního křídla nabízí stinnou zahradu a terasy, které poskytují další využití.“

Doc. Ing. arch. Vladimír Krátký (*1952)
Head of the Architecture Studio at the Faculty of Architecture
at ČVUT Prague
1992, 1995 – University of Michigan – visiting professor

AWARDS
2011     Best of realty     3rd prize – LYRA
2009     Best of realty     1st prize – FUTURAMA
2008     Best of realty     3rd prize – GEMINI
2008     Best of realty     1st prize – AVENIR
2004    Grand Prix 2004 in the reconstruction category
2001    Tbilisi Embassy competition – reward   
1987    Petit Prix, 2nd International Architecture Biennial in Kraków